YAYLAK ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

Öncelikle metal, kimya, makine, tekstil, gıda ve birçok sektöre yıllardır danışmanlık yapan iş güvenliği bilim uzmanı Serhat YAYLAK tarafından, aşağıdaki hizmetleri sunmak amacı ile kurulmuştur.

Bünyesinde; A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı iş güvenliği uzmanları, deneyimli İşyeri hekimleri ve yardımcı sağlık personelleri ile yenilikçi uygulamalara imza atarak OSGB şirketlerine ilham kaynağı olmuştur.

DEĞERLERİMİZ

Yaylak Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ailesi olarak ortak temel değerlerimiz;

Ortak Akıl ve Katılımcılık

Etik Değerlere Bağlılık

Çevreye Saygı ve Duyarlılık

Özgür ve Özgün Düşünceye Önem

Toplumsal Değerlere Saygı

Yaşam Boyu Eğitim

İş Güvenliği Nedir?

İş kazaları, meslek hastalıkları ve dolayısıyla çalışma ve iş güvenliği, gerek insani ve toplumsal açıdan, gerekse ekonomik yönden çok önemli bir problemdir. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO - (International Labour Organization) araştırmalarına göre genellikle kazaların sadece % 2'si korunması mümkün olmayan kazalar olup, %98'i genel olarak korunulması mümkün olan kazalardır.

Çalışanların iş kazalarına uğramalarını önlemek amacı ile güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler dizisine 'İş Güvenliği' denir.

İş Güvenliğinin Önemi

Dünyada ve Türkiye'de meydana gelen hızlı sanayileşme ve teknolojik gelişmeler ile doğru orantılı olarak özellikle iş yerlerinde çalışan kişilerin güvenliği ile ilgili bazı sorunlar da açığa çıkmıştır. Bu sebeple bir takım önlemleri önceden alarak iş yerlerini güvenli hale getirmekte olduğundan iş güvenliği oldukça önem kazanmıştır.

İş Sağlığı Nedir?

İşçi sağlığı bilimi; Tüm mesleklerde çalışanların sağlıklarını sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak en üst seviyede tutmak, çalışma şartlarını ve üretim araçlarını sağlığa uygun hale getirmek, çalışanları zararlı etkilerden koruyarak işin ve işçinin birbirine uyumunu sağlamak üzere kurulmuş bir tıp dalıdır.

İş Yeri Düzeni, Temizlik ve Bakımı

İşyerinin iyi bir biçimde düzenlenmesinin o iş yerinde çalışanların moral gücünü yükselttiği, aynı zamanda iş verimini arttırdığı ve çoğu iş kazalarını önlediği herkesçe bilinen bir gerçektir. Bir iş yerinin tertip ve düzeninin iyi olması ve bu durumun sürekli kalmasını sağlayıcı bir plan ve program bulunmalıdır. Bunun için düzensizliği yaratan neden ve koşullar giderilmeli, belirli bir düzen kurulmalı, sonra da düzenin devamı günlük takip ve kontroller ile temin edilmelidir.

Bir iş yerinde temizlik ve düzen, iş kazalarının çoğunu engelleyen önemli bir faktördür. Kurulu düzenin ve amaçlanan temizliğin yeterli ve devamlı olması yapılacak rutin çalışma ve kontroller ile mümkün olabilir. Günlük çalışmalarla düzen ve temizliğin sağlanmış olması morali yükseltir, verimi artırır, iş ve işçi sağlığı açısından pozitif etkileri vardır.

İş Güvenliğinin Amacı

 • Çalışanlara en yüksek seviyede sağlıklı ortam sağlamak.
 • Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden onları korumak.
 • İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu temin etmek.
 • İşyerlerindeki rizikoları tamamen ortadan kaldırmak veya zararları en aza indirgemek.
 • Oluşabilecek maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak.
 • Çalışma verimini arttırmak.

İş Sağlığını Olumsuz Yönde Etkileyen Faktörler

 • Gereğinden fazla sıcak ve nemli ortamlarda veya kirli havada çalışmak.
 • Yetersiz ışıklandırma.
 • Fazla gürültü.
 • Tozlu ortam.
 • Kullanılan malzemelerden kaynaklı kimyasal ve biyolojik risk etmenleri.
 • Bedeni, gözü veya kulağı yoğun olarak yoran işler.
 • Çalışma tempoları.
 • Ara verme imkanlarının az olması.
 • Gece işi veya vardiya işler.
 • Ağır çalışma şartları.
 • İşyeri atmosferinin kötü olması ve iş stresine sebebiyet verebilecek bütün olumsuz etkenler.
 • Çalışma ortam, sosyal alanlar ve yemekhane hijyenini sağlayamamak.
 • Çalışanın görev tanımlamasının yapılmamış olması.

REFERANSLARIMIZ

Bir sorum var ya da özel bir teklif istiyorum!

Tıkla Ara: 0850 333 69 52

Tıkla Ara: 0212 709 68 52

Tıkla Ara: 0554 714 90 16